Vi kan jordbyggnad

Vi kör ett helhetskoncept som innebär att vi tar hand om allt som berör ditt jobb för att på ett effektivt sätt spara tid och pengar.

  • Husgrunder
  • Avloppsledningar
  • Vi planerar, monterar och servar KWH:s reningsverk
  • Wehoputs samt Grundfors pumpstationer
  • Vägar
  • Muddring
  • Krossgrustransporter
  • Sprängningsarbeten
  • Dikningar
  • Vattenledningar