Tjänster

Vi utför allt inom jordbyggnad

Vi kör ett helhetskoncept som innebär att vi tar hand om allt som berör ditt jobb för att på ett effektivt sätt spara tid och pengar.

  • Husgrunder
  • Avloppsledningar
  • Vi planerar, monterar och servar KWH:s reningsverk
  • Wehoputs samt Grundfors pumpstationer
  • Vägar
  • Muddring
  • Krossgrustransporter
  • Sprängningsarbeten
  • Dikningar
  • Vattenledningar

resizedimage600400 IMG 1397

 

Göran Burman och Nils F Back köpte år 1997 Harry Lustigs maskinpark och bildade bolaget Ab Gräv BBJ Kaivuu Oy.

Från början av 2000-talet är Göran ensam ägare av företaget. År 2012 är sju personer heltidsanställda inom företaget.

resizedimage600400 IMG 1304